Czy potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na adres fotomagnesy24@dokidoki.cz lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Fotomagnesy na lodówkę

dostarczamy w ciągu 5 dni


Przepisy ogólne:

Każdy klient ma prawo na reklamację i zwrot towaru w przypadku jego niezadowalającej jakości lub gdy doszło do jego wyraźnego uszkodzenia w transporcie. Warunki zwrotu towaru:

 • towar musi zostać zwrócony w całości
 • towar nie może być uszkodzony przez klienta
 • towar nie może wykazywać oznak zużycia

Miejscem realizacji reklamacji jest adres magazynu firmy DOKI DOKI s.r.o., Ruská 45/2, 470 01 Česká Lípa, Republika Czeska wysyłając go na wyżej wymieniony adres dostawcy. W przypadku wykrycia wady nie do naprawienia towar zostanie wymieniony.

Towar nie może zostać zgłoszony do reklamacji z powodu niedokładnych zdjęć lub danych podanych na stronie internetowej sprzedawcy (patrz odpowiedzialność za zawartość strony internetowej) ani z powodu różnic w kolorystyce wyprodukowanych magnesów powstałych wskutek kolorów wyświetlanych przez monitor lub wyświetlacz telefonu komórkowego. Urządzenie wyświetlające może znacznie się różnić od wydruku pod względem renderowania, zakresu i głębi kolorów. Jednocześnie nie można reklamować towar na podstawie zmian kolorów zaszłych wskutek promieniowania UV. Wszystkie towary są produkowane na zamówienie, włącznie z dopasowaniem wymiarów poszczególnych rodzajów towaru. W związku z tym towary nie są objęte 14-dniową prawną możliwością odstąpienia od umowy przewidzianej w § 53 Kodeksu cywilnego.

Gwarancja i okres gwarancji produktu:

Nasze produkty są objęte gwarancją o długości 24 miesięcy począwszy od daty ich produkcji. Gwarancja obejmuje jednak tylko wady produkcyjne. Po upływie okresu gwarancji żywotność samoprzylepnych dekoracji spada:

 • niewłaściwego użytkowania
 • nieprawidłowego zastosowania
 • niewłaściwego przechowywania
 • zużycia

Skorzystanie z gwarancji w okresie gwarancyjnym:

Aby skorzystać z gwarancji, wystarczy podać numer zamówienia, na podstawie którego sprzedawca będzie mógł znaleźć wszystkie niezbędne dane.

Żywotność nadruku:

Maksymalna żywotność nadruku na magnesach jest zależna od ich umiejscowienia. W wypadku, że są one umieszczone w bezpośrednim świetle słonecznym, żywotność nadruku będzie wyraźnie niższa niż w przypadku, gdy nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy też promieniowania UV. Pomimo wymienionych wad, nadruk cechuje wyjątkowa trwałość kolorów.

Wygaśnięcie gwarancji:

 • jeżeli okres gwarancji na reklamowany towar upłynął przed datą roszczenia reklamacyjnego
 • w wypadku niewłaściwego użytkowania towaru
 • w wypadku nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta lub dostawcę
 • w wypadku niewłaściwej aplikacji, stosowania, manipulacji lub zaniedbywania opieki nad towarem
 • w wypadku, gdy towar został uszkodzony przez żywioły lub wskutek niewłaściwego przechowywania

Przepisy końcowe:

Niniejszy regulamin reklamacji wchodzi w życie 1. września 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany.

Partneři